ads

you movies : Sirusho - Mher - Սիրուշո - Մհեր 2020 NEWSirusho - Mher - Սիրուշո - Մհեր 2020 NEW
Sirusho - Armenian music - New music - Music video
Lyrics

Մեզ փորձել են կործանել ու դավանափոխ անել,
Նենգ Մըսրա տան ելուզակ
Մեզ փորձել են վերացնել,
Բայց Սասնա սերունդ
Չես տանի դեպի անդունդ:

Կհասնի մեզ հեռվից
ուժը քաջ հերոսների,
վեր կելնի Մհեր իր դարավոր քնից
Ու մեր արդար հողից, մեզ հայ պահողից
Նոր Սասնա Դավիթ կծնվի նորից:

Մենք ուժեղ ենք մեր ոգով, մեր մտքով ու հավատքով,
Ով ապրում է լեռներում, մի քամուց չի վախենում:

Մեծ Սասնա սերունդ չես տանի դեպի անդունդ,
Ծուռ Սասնա սերունդ չես տանի դեպի անդունդ:

Կհասնի մեզ հեռվիս ուժը քաջ հերոսների,
Վեր կելնի Մհեր իր դարավոր քնից
Ու մեր արդար հողից,
մեզ հայ պահողից
Նոր Սասնա Դավիթ
Կծնվի նորից:

Մենք ուժեղ ենք մեր ոգով, մեր մտքով ու հավատքով:

Ու մեր արդար հողից,
մեզ հայ պահողից
Նոր Սասնա Դավիթ
Կծնվի նորից:

Մենք ուժեղ ենք մեր ոգով, մեր մտքով ու հավատքով:

Post a Comment

0 Comments